TĐC Bãi Muối trục thông lideco còn 3 ô

  •  Đông
  •  80

Tổng quan:

TĐC Bãi Muối trục thông lideco còn 3 ô
a4-7 diện tích 80m
a4-10 diện tích 80m
a3-5 diện tích 80m
hướng : đông bắc

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 80