Quy hoạch 1/2000 dự án thành phần tại Quảng Yên của Khu phức hợp Hạ Long Xanh

Ngoài khu vực dân cư hiện hữu thì đảo Hoàng Tân và đảo Quả Xoài sẽ được mở rộng để hình thành các khu vực công cộng, đô thị và dịch vụ du lịch. Bổ sung thêm nút giao Hoàng Tân, đường ven biển nối sang Hạ Long Xanh tại Đại Yên và đường gom ven cao tốc. Các khu vực đô thị cao tầng sẽ là điểm nhấn, được tập trung mật độ cao tại khu trung tâm, hình thành nên quận trung tâm tài chính của toàn đô thị