Bán đất ô 28 lô D Ba Đượng Đông Mai Quảng Yên

  •  Đông
  •  100m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 28 lô D Ba Đượng Đông Mai Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 100m2
Dự án: Ba Đượng Đông Mai Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ