Bán đất ô 25A Đầm Rùa Hoàng Tân Quảng Yên

  •  Đông
  •  264m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 25A Đầm Rùa Hoàng Tân Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 264m2
Dự án: Đầm Rùa Hoàng Tân Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ