Bán đất ô 17 lô C Khu 12 Hà An Quảng Yên

  •  Đông
  •  400m2
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 17 lô C Khu 12 Hà An Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 400m2
Dự án: Khu 12 Hà An Quảng Yên
Giá bán: Liên hệ