Bán đất ô 109 187m Thôn 3 Hoàng Tân Quảng Yên

  •  Đông
  •  187m22
  •  Liên hệ

Tổng quan:

Bán đất ô 109 187m Thôn 3 Hoàng Tân Quảng Yên

Thông tin cơ bản:

Diện tích: 187m22
Giá bán: Liên hệ